Skip to content

Pat Craenbroek maakt mysterie van nieuw boek

Zelfs de kop boven dit artikel vergroot de verwarring rondom het nieuwe boek van auteur Pat Craenbroek. Pat laat op social media weten dat haar nieuwe boek geen thriller wordt, maar ook geen roman.

Desgevraagd zegt zij: ‘Het wordt iets Stephen King-achtigs maar dan zonder horror, ik kan het niet beter omschrijven.’ Enfin, wij worden daar niet echt veel wijzer van en blijven ‘in verwachtingsvolle spanning’. En jullie?

De titel van het nieuwe boek van Pat is wél al bekend: ‘Het oneeuwige leven van David R.’….


Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.