Skip to content

Het zwarte gat…

Zelf voelt het voor Pat Craenbroek als haar beste werk tot nu toe… ‘Het oneeuwige leven van David R.’ En…. Het manuscript is áf. Althans, Pat heeft de laatste letter van het manuscript getikt. Ze weet echter als geen ander dat het daarmee nog niet gedaan is en dat er nog veel werk moet worden verzet alvorens David als boek in de winkels ligt.

Maar enfin, David is nu op weg naar haar uitgeverij en ook dat is altijd een spannend moment voor een auteur. Zelfs voor een auteur wiens eerdere boeken zo enthousiast werden ontvangen! Bovendien is er dat zwarte gat….


Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.